Vandring i Bjerkesirkelen

- en fortellervandring med Fortellerhuset

Vandringen i Bjerkesirkelen kombinerer naturopplevelse, fortellerkunst, musikk og lokalhistorie. Sammen kan vi lytte til naturen!

Prosjekt er støttet av Bydel Bjerke og høsten 2018 hadde vi med de første gruppene med skoleelever på vandring.

Bjerkesirkelen er en vakker grønn korridor som er skapt i Groruddalen, som binder sammen de mest spennende lokale opplevelsene fra historie og natur.

Gjennom vandringen i Bjerkesirkelen ønsker vi å skape en helhetlig sanseopplevelse i kontakt med naturen - en læring for kroppen, hodet og sjelen.

Vandringen stimulerer til naturglede og økologisk bevissthet gjennom et sanselig og estetisk møte med lokalmiljøet.

Utøvere:

Raymond Sereba
Alf Martin Lie

Idé:

Georgiana Keable

Støttet av:

Bjerke Bydel

Takk til:

Håvard Pedersen
Turid Eftang
Elbjørg Valen
Ruth Heggum
Helene Bøhler
Bjerke bydel, Oslo Kommune
Vollebekk skole
Brobekk Skolehages venner
Groruddalen Historielag
Ragnhild Olausen
Katrine Sivertsen
Bjørn Sjøli Hansen