Det var trist å ta farvel
Det var trist å ta farvel

Fortellerhuset fortalte i 5 år på 3 skoler i Groruddalen.

Vi var på tre skoler: Rommen, Veitvet og Gran. Prosjektet ble finansiert med midler fra Groruddalssatsingen og vi var ukentlig på besøk på skolene. Fortellerhuset fortalte historier fra alle verdens hjørner og fra kulturer mange av elevene kjente ekstra godt til. Elevene fikk etterhvert et stort reportoar med fortellinger som de husket og de bearbeidet dem på forskjellige måter. Gjenfortelling, rolleleker, diskusjon, tegning m.m.  Elever og klasser som i begynnelsen raskt ble utålmodige, var etterhvert i stand til å lytte til lange fortellinger. Lytteevnen ble rett og slett enormt forbedret. Og etterhvert kunne elevene huske og selv gjenfortelle lange historier. Språkutvikling var sentralt i prosjektet og elevene ble kurset i fortellerkunst. På fortellerkursene var fortellergleden boblene. Elevene fortalte selvopplevde historier til resten av klassen, som lyttet med stor interesse og ventet på sin tur til å fortelle.

Prosjektet varte i 5 år.

Høyskolen i Oslo, ved Etter- og videreutdanning på estetiske fag har gjort forskningsarbeid på dette prosjektet.