Hvem er Fortellerhuset?

Fortellerhuset ble stiftet i november 2002 og har som mål å gi barn og voksne gode lytter- og fortelleropplevelser. Fra starten har vi fremmet det flerkulturelle aspektet ved historiefortelling i Norge. Ved å stifte Fortellerfestivalen har vi arbeidet for at fortellermiljøet skal være åpent og inkluderende. Vi ønsker å bidra til å utvikle kunstfaget muntlig fortelling og være et ressurssenter for denne nye, gamle kunstarten!

Fortellerhuset lytter… …med spissede ører mot store og små.
Fortellerhuset dytter… …deg i gang med din historie.
Fortellerhuset knytter… …verdensmyter til levende fantasi