Jeg føler at historier ikke bare er ment for å få folk til å smile, jeg tror våre liv er avhengig av dem.
— Chinua Achebe, Nigeriansk forfatter og forteller

Fortellingene har til alle tider vandret over landegrenser lettere enn mennesker. De bærer med seg tanker, holdninger og erfaringer. Akkurat som et menneske. Når vi kikker disse fortellingene nærmere i sømmene, ser vi at mange er lett gjenkjennelige og det er lignende fortellinger i all kulturarv.

For historiene forteller noe om oss, på et dypere plan. Derfor er det spennende å møtes i fortellerverdenen. Og legge ut på reisene, slik eventyrere til alle tider har søkt ut i verden, for å se nye ting og erverve ny erkjennelse.