Side om side har det levd to kulturer, to språk; det samiske og det norske. Begge med en sterk fortellertradisjon. Den muntlige overleveringen er på vikende front. Historier bringes ikke videre og mange vil gå tapt i løpet vår generasjon.

Den norske tradisjonen har seks røtter: Norrøne myter,  i skriftlig form i Edda dikt. Sagaene, samlet av Snorre på 1100-tallet. Eventyrene, ved Asbjørnsen og Moe, Norsk Eventyrbibliotek og andre. Sagn, lokale historier om steder og underjordiske folk. Bibelfortellinger Slektsfortellinger, historier om egen familie, oftest fortalt innad i familien.

Den samiske tradisjonen er rikere i forhold til levende kilder.  I de samiske fortellingene blandes ofte flere sjangere og historiene har mange lag. Disse lagene er ikke alltid så lett å skille fra hverandre da samisk fortelling ofte blander de mytiske førkristne historiene med bibelhistorier, eventyr og hverdagsfortellinger.