I 2009 utviklet vi et nytt konsept: Vi begynte å fortelle parallelt på norsk og et annet språk.

 
 

Amir Mirzai fikk midler fra Norsk Kulturråd for å holde kurs for fortellere.  17 deltagere med bakgrunn fra bl.a. Sri Lanka, Tyrkia, Somalia, Vietnam, Iran og Pakistan var med. Vi oppdaget et spennende og nytt felt innenfor fortellerkunsten – Tospråklig fortelling! Dette ble veldig positivt mottatt av publikum som fikk forestillinger både på norsk og sitt eget morsmål. Uansett hvor du kom fra, kunne du nå lytte til språk og eventyr som du aldri hadde hatt mulighet til å forstå før!

Dette har vært et samarbeid med Bydel Stovner, Deichmanske bibliotek og nå med NAFO fra Høgskolen i Oslo - se webside Tema Morsmål - www.morsmal.no.