Den julen Øystein hadde fylt 7 år, fikk han en kassett med eventyr, lest inn av en som het Bjarne Bø. Den ble spilt til båndet røk, men ble raskt fiksa igjen med litt tape. "Det har jeg også lyst til å gjøre", tenkte Øystein, og den høsten han fylte 13, hadde han sin første fortellerstund for 1. klassingene på skolen.

Det ene fører til det andre, heter det seg. Kanskje var dette den første inspirasjonen til å drive med fortelling? Til først å begynne som lærer i Steinerskolen, hvor lærerne forteller til klassene hver dag? Til å ta drama og fortellerkunst ved Høgskolen i Oslo? Hvordan det enn var eller ikke var, i dag arbeider Øystein som forteller, og er tilknyttet Fortellerhuset. I tillegg har han sittet de siste årene, i styret for Fortellerfestivalen. Han er også styremedlem i Norsk Fortellerforums lokallag i Oslo, Fortellerkafe Oslo, som har arrangementer en søndag i måneden på Asylet på Grønland.

Øystein er også lærer og dramapedagog og har siden høsten 2000 vært instruktør hos Minken Fosheims barne- og ungdomsteater. I tillegg har han fagansvaret for Muntlig fortelling 1 på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Som forteller turnerte han i flere år med Den kulturelle skolesekken med forestillingen ARR med Fabellatores fortellerteater. I tillegg har han hatt turneer med museer, fortelleroppdrag for bibliotek, skoler, barnehager og andre institusjoner.

Øystein liker å fortelle det meste, gjerne norske folkeeventyr, men også historier man kan dra på smilebåndet av.